Projekty referencyjne

Myrsjöskolan

Projekt konstrukcji żelbetowych prefabrykowanych ścian warstwowych.

Szwecja