Projekty referencyjne

Thora Storm

Projekt konstrukcji oraz fizyka budowli wielkogabarytowych prefabrykatów ściennych.

Trondheim, Norwegia

Projektowanie prefabrykowanych ścian zewnętrznych szkoły w norweskim standardzie domu pasywnego.