Om Oss

Vi begynte vår virksomhet innen prosjektering i 1997 og i Norge har vi handlet siden 2006. Firma NP Consult Sp. z o.o. ble etablert i 2008. I denne perioden har vi laget over 100 konstruksjonsprosjekter, mest for det norske, men også for det svenske og polske markedet.

Vi har stor erfaring innen industribygg som er meget typisk i Skandinavia, der det er like viktig å tilfredsstille høye driftskrav, som å bruke optimale økonomiske løsninger innen prosjektering. Dette fører til rask og ukomplisert montasje på bygningsplassen.

about1.jpg

25 000 kvadratmeter av prefabrikerte vegger som ble prosjektert i vårt kontor i løpet av de siste 2 år, illustrerer best vår erfaring og kapasitet.

I 2008 ble NP Consult vurdert positivt og fikk sentral godkjenning utstedt av det norske Direktoratet for byggkvalitet. Fra 2013 har vi rett til å prosjektere og bygge konstruksjoner i 3. klasse. Vi har også polsk godkjenning uten begrensninger for prosjektering og tilsyn over alle typer konstruksjoner.

Siden vi lager prosjekter for det skandinaviske markedet, kjenner vi godt til prosjekterings- og bygningsprosesser gjeldende i Skandinavia, inkludert egenkontroll og interdisiplinkontroll rutiner.

Vi samarbeider stadig med produsenter fra nord Polen som produserer prefabrikerte elementer av armert betong, stål og tre.

Hele tiden utvikler vi og forbedrer vårt arbeidsssystem og investerer i moderne verktøy. Derfor er vi i stand til å levere høy kvalitet innen korte frister. Vi bruker BIM-software (Tekla Structures) og AutoCAD, Autodesk Robot Structural Analysis Professional, Runet, Sletten Byggdata o.a. For beregning og sammenstillinger bruker vi også våre egne regneark.

about2.jpg

Nettverk av spesialister vi samarbeider med hjelper oss å øke vår prosjekteringskapasitet dersom eksterne ressurser eller know-how er nødvendige.