Tjenester

Beregning av strukturer i.h.h.t. gjeldende standarder: norske, polske, svenske eller andre. Vi har polske godkjenninger i prosjektering som omfatter alle klasser av konstruksjoner og norsk sentral godkjenning til 3. klasse. Vi snakker og beskriver dokumentasjon i engelsk, norsk eller polsk.

VÅR KOMPETANSE:

BIM-modeling.

Fundamenter, inkludert pilarer peler

Betongkontruksjoner – systemer av prefabrikerte elementer som muliggjør å montere konstruksjonen på byggeplass meget fort, sandwich-vegger, søyler, bjelker, hulldekker og strukturer som støpes på stedet.

Stålkonstruksjoner – kommersielle og industribygg, søyle- og bjelkesystemer av prefabrikerte bygninger som muliggjør rask montasje.

Murverk – nye objekter og ombygging.

Trekonstruksjoner – prefabrikerte konstruksjoner, tak- og veggelementer med høy grad av prefabrikasjon (også i passivhusstandard).

Bygningsfysikk - detaljering av kuldebroer varmebromodeller, beregninger

Arkitektonisk prosjektering