Oferta

Projektowanie konstrukcji zgodnie z obowiązującym normami krajowymi: norweskimi, polskimi, szwedzkimi lub innymi. Posiadamy polskie uprawnienia projektowe, oraz norweskie centralne zatwierdzenie dla obiektów wszystkich klas konsekwencji zniszczenia. Komunikujemy się i opisujemy dokumentację w języku angielskim, norweskim lub polskim.

Zakres prac projektowych:

Modelowanie informacji o konstrukcji budynku (BIM).

Fundamenty, w tym posadowienie na gruntach wzmocnionych geotkaninami oraz na palach

Konstrukcje żelbetowe - systemy prefabrykatów pozwalające na bardzo szybki montaż na budowie, ściany warstwowe i masywne, słupy, belki, sprężane płyty kanałowe, także konstrukcje monolityczne.

Konstrukcje stalowe - systemy belkowo-słupowe budynków prefabrykowanych, umożliwiające szybki montaż, hale stalowe z wykorzystaniem blach trapezowych jako przepon usztywniających.

Konstrukcje murowane - nowe obiekty i przebudowy

Konstrukcje drewniane - konstrukcje prefabrykowane, elementy dachów, stropów i ścian o wysokim stopniu prefabrykacji (również w standardzie budynku

pasywnego), pozwalające na bardzo szybkie zamknięcie budynku i rozpoczęcie prac wykończeniowych.

Fizyka budowli - kształtowanie detali mostków termicznych, obliczenia współczynnika przenikania ciepła przegród.

Projektowanie architektoniczne.